Marketing

Szkolenie pozwoli menedżerom na prawidłowe wykorzystanie istniejących możliwości w dotarciu z produktem do największego możliwego sektora rynkowego. Szkolenie przyczyni się do rozwoju umiejętności wpływania na rynek tak, aby usługa/produkt firmy znalazł odbiorcę, koszty produkcji i dystrybucji były jak najniższe, a zyski na jak najwyższym poziomie.

#Marketing i sprzedaż

Analiza rynku i strategia wprowadzania nowego produktu

Działanie na nieznanym, nowym rynku zawsze wiąże się z ryzykiem. Umiejętność przeprowadzenia analizy rynku pod kątem jego potrzeb, zmian, podatności na nowe tendencje czy modę a także analiza konkurencji pozwolą na zminimalizowanie tego ryzyka. Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników posługiwania się analizą rynku jako narzędziem w dążeniu do odniesienia sukcesu w prowadzonej działalności – szczególnie przy wprowadzaniu nowego produktu.

#Marketing i sprzedaż

Planowanie kampanii reklamowej i tworzenie wizerunku produktu

Osoby prowadzące własna firmę nie zawsze dysponują odpowiednią wiedzą teoretyczną, niezbędną do odniesienia sukcesu gospodarczego. Umiejętności praktyczne i posiadane doświadczenie są równie ważnym elementem zarządzania. Jednak bez wiedzy teoretycznej o tym jak powinna wyglądać profesjonalnie zaplanowana kampania reklamowa i jak kreować właściwy wizerunek własnej marki trudno jest walczyć z dużymi firmami zatrudniającymi specjalistów z tych dziedzin.

#Marketing i sprzedaż