Kurs szybkiego czytania (połączony z kursem mnemotechniki)

Uczestnik pozna metodę przyspieszenia szybkości czytania z jednoczesnym podwyższeniem stopnia zrozumienia. W rezultacie nabędzie umiejętność szybkiej percepcji dużej ilości informacji zawartych w czytanych tekstach, podwyższenia jakości pracy, osiągania wysokich wyników w pracy, budzenia kreatywności. Wysokie wyniki w pracy i kreatywność pracowników mają wpływ na poprawę kondycji firmy, a w przypadku pracowników na ich awans zawodowy.

#Szybkie czytanie i zapamiętywanie

Kurs mnemotechniki czyli jak rozwijać pamięć (połączone z kursem szybkiego czytania)

Szkolenie jest okazją do poznania sprawdzonych i skutecznych metod poprawiania pojemności i operatywności pamięci, poprzez wykorzystanie wyobrażeń i skojarzeń. Uczestnicy nauczą się stosować skuteczne metody pozwalające na podwyższanie efektywności własnej pracy. Po szkoleniu uczestnicy odczują wzrost poczucia własnej wartości i zadowolenie z dobrze wykonywanej pracy – w konsekwencji korzyści odniesie firma, zatrudniając pracowników kreatywnych, dobrze wykonujących swoje obowiązki.

#Szybkie czytanie i zapamiętywanie