Wspólnie z Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania zapraszamy na studia podyplomowe Coaching i NLP z certyfikatem ICI.

Cel studiów:

Studia te są pierwszym w Polsce kierunkiem łączącym klasyczne techniki coachingu z technikami stosowanymi w innych dziedzinach pomocowych – mentoringu czy psychoterapii, ale także sięga się do sprawdzonych metod kreowania rezultatu stosowanych w zarządzaniu czy sprzedaży. Jako narzędzia prowadzenia sesji rekomenduje się najskuteczniejsze taktyki Neurolingwistycznego Programowania co umożliwia absolwentom uzyskanie, oprócz świadectwa ukończenia studiów, dwóch uznanych międzynarodowych certyfikatów – Practitionera In the Art of NLP, a także Coacha ICI (International Association of Coaching Institiutes), świadczącym m.in. o umiejętności stosowania uniwersalnych narzędzi wielopłaszczyznowego działania w generowaniu zmian.
Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności budowania kariery zawodowej i społecznej, rozwoju osobistego, satysfakcjonujących związków partnerskich, umiejętności budowania autorytetu oraz nawiązywania kreatywnych relacji zarówno z adresatami coachingu indywidualnego, jak i grupowego.
Program studiów składa się z kilku zasadniczych modułów. Wszystkie moduły mają na celu nie tylko opanowanie umiejętności mających zastosowanie w pracy z klientem zewnętrznym, ale także dokonywania zmian u klienta „wewnętrznego”, poprzez wypróbowanie działania każdej techniki i procesu coachingowego na własnej osobie i dzięki temu pogłębianie auto wglądu i rozwiązanie osobistych czy zawodowych problemów. Moduł pierwszy poświęcony jest zdobyciu kluczowych kompetencji służących nawiązywaniu i utrwalaniu pełnej zaufania i wzajemnego szacunku płaszczyzny porozumienia klientem, moduł drugi poznaniu autorskich modeli coachingu, ich integracji i kreatywnego wykorzystywania w dopasowywaniu do indywidualnych problemów. Moduły te przeplatają się wzajemnie, stanowiąc integralną całość.
Studia prowadzone są we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem NLP oraz Szkołą Mistrzów Coachingu i NLP w Krakowie.

Studia umożliwią słuchaczom:

1. Zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu Coacha ICI oraz Praktyka, Mastera lub Trenera NLP
2. rozwinięcie kompetencji i poznanie skutecznych narzędzi pracy coacha zgodnie ze światowymi standardami ICI (International Associacion of Coaching-Institiutes),
3. Poznanie Neurolingwistycznego Programowania i zdobycie pełnych kompetencji w zakresie stosowania kluczowych technik tej dziedziny wiedzy
4. zdobycie umiejętności wspierania innych w najważniejszych obszarach ich życia: budowania kariery zawodowej i społecznej oraz rozwoju osobistego i satysfakcjonujących związków partnerskich
5. odkrycie w sobie Olbrzyma dzięki poznaniu sposobów docierania do własnego wnętrza i rozwijania własnych unikalnych obszarów kompetencji,
6. Zdobycie umiejętności budowania autorytetu i nawiązywania kreatywnych relacji zarówno z adresatami coachingu Indywidualnego jak grupowego
7. Zdobycie solidnych podstaw do dalszej działalności w każdej z wybranych dziedzin życia i pracy zawodowej, wymagających kontaktu z innymi ludźmi.

Adresaci:

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu coachingu, a w szczególności chcących zdobyć nowy zawód i pracować jako coach lub trener, do specjalistów zajmujących się doradztwem, szkoleniami, rozwojem i kreowaniem ścieżek kariery zawodowej innych osób, kadry kierowniczej, menadżerów, kierowników zespołów, pedagogów, psychologów i terapeutów oraz osób planujących karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.

Program studiów:

1. Zasady skutecznej komunikacji
2. Świadome utrwalanie pożądanych nawyków.
3. Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania – Metamodel języka
4. Wprowadzenie do coachingu
5. Podstawy Psychologii Perswazji
6. Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów
7. Coaching wielopoziomowy – model Dilts’a
8. Wykorzystanie kierowanej wizualizacji w coachingu. Submodalności.
9. Techniki głębokiej transformacji. Modele wewnętrznej przebudowy znaczeń, wartości, przekonań. Core transformation – rozpoznanie istoty problemu.
10. Modelowanie
11. Budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości klienta
12. Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie wewnętrznym modelem czasu
13. Coaching menadżerski
14. Zastosowanie podejścia systemowego w coachingu.
15. Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI – ćwiczenia, praktyka i superwizja
16. Praca własna i superwizja
17. Seminarium dyplomowe

Szczegółowy program studiów podyplomowych Coaching i NLP

Czas trwania226 godz. lekcyjnych

Promocyjna cena studiów 8 200 zł

• Opłata za certyfikat Coacha ICI – 15€
• Jednorazowa opłata za członkostwo ICI – 40€
(nowi członkowie zwolnieni są z tej opłaty)

Numer konta bankowego:

Multibank
60 1140 2017 0000 4202 0510 8560

Dokumentacja wymagana przy zapisie:

  • kwestionariusz rekrutacyjny: http://coaching.szkola.pl/formularz
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis),
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (25 zł),
  • jedno zdjęcie

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielili Ryszard Gąsierkiewicz – opiekun merytoryczny kierunku Coaching i NLP oraz Robert Janowski – absolwent studiów podyplomowych realizowanych przez WSIiZ na kierunku Coaching i NLP, prowadzonym przez Prezydenta polskiego oddziału International Federation of Coaching Institute Ryszarda Gąsierkiewicza. Panowie zaproszeni zostali do programu „Pytanie na śniadanie”

pytanie

  • Share :
  • Podziel się: