Analiza rynku i strategia wprowadzania nowego produktu

Działanie na nieznanym, nowym rynku zawsze wiąże się z ryzykiem. Umiejętność przeprowadzenia analizy rynku pod kątem jego potrzeb, zmian, podatności na nowe tendencje czy modę a także analiza konkurencji pozwolą na zminimalizowanie tego ryzyka. Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników posługiwania się analizą rynku jako narzędziem w dążeniu do odniesienia sukcesu w prowadzonej działalności – szczególnie przy wprowadzaniu nowego produktu.

#Marketing i sprzedaż

Chodzenie boso po rozżarzonych węglach

Samodzielne poddanie się "próbie żaru" przez uczestników imprezy, wymaga spełnienia licznych warunków, ale przy ich przestrzeganiu jest całkowicie bezpieczne. Chodzenie boso po rozżarzonych węglach jest znakomitym treningiem motywacyjnym i integrującym, szczególnie pomocnym w wyrabianiu kompetencji przydatnych w zarządzaniu kryzysowym.Kompetencje te to umiejętność pokonywania stresu i pokonywania barier lękowych w ekstremalnych warunkach psychicznych.

#Motywacyjne

Komunikacja interpersonalna i zarządzanie konfliktem

Umiejętność komunikowania, która jest elementem kompetencji interpersonalnych człowieka, decyduje w dużej mierze o tym, w jaki sposób kierownik i pracownicy układają wzajemne relacje oraz relacje z innymi ludźmi w pracy (np. z klientami). Sukces zawodowy zależy od tego, czy potrafimy wzbudzić zaufanie partnera w interesach, stworzymy wiarygodny obraz własnej osoby, czy będziemy umieli efektywnie wpływać na zachowanie innych i w końcu, czy potrafimy rozwiązywać sytuacje trudne i konfliktowe, występujące w kontaktach międzyludzkich w pracy.

#Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kurs mnemotechniki czyli jak rozwijać pamięć (połączone z kursem szybkiego czytania)

Szkolenie jest okazją do poznania sprawdzonych i skutecznych metod poprawiania pojemności i operatywności pamięci, poprzez wykorzystanie wyobrażeń i skojarzeń. Uczestnicy nauczą się stosować skuteczne metody pozwalające na podwyższanie efektywności własnej pracy. Po szkoleniu uczestnicy odczują wzrost poczucia własnej wartości i zadowolenie z dobrze wykonywanej pracy – w konsekwencji korzyści odniesie firma, zatrudniając pracowników kreatywnych, dobrze wykonujących swoje obowiązki.

#Szybkie czytanie i zapamiętywanie

Kurs szybkiego czytania (połączony z kursem mnemotechniki)

Uczestnik pozna metodę przyspieszenia szybkości czytania z jednoczesnym podwyższeniem stopnia zrozumienia. W rezultacie nabędzie umiejętność szybkiej percepcji dużej ilości informacji zawartych w czytanych tekstach, podwyższenia jakości pracy, osiągania wysokich wyników w pracy, budzenia kreatywności. Wysokie wyniki w pracy i kreatywność pracowników mają wpływ na poprawę kondycji firmy, a w przypadku pracowników na ich awans zawodowy.

#Szybkie czytanie i zapamiętywanie

Marketing

Szkolenie pozwoli menedżerom na prawidłowe wykorzystanie istniejących możliwości w dotarciu z produktem do największego możliwego sektora rynkowego. Szkolenie przyczyni się do rozwoju umiejętności wpływania na rynek tak, aby usługa/produkt firmy znalazł odbiorcę, koszty produkcji i dystrybucji były jak najniższe, a zyski na jak najwyższym poziomie.

#Marketing i sprzedaż

Motywacja, przebieg kariery, ocena pracownika

Udział w szkoleniu stwarza możliwość poznania tajników ludzkiej motywacji, gdyż każdy pragnie uznania i pragnie być traktowany jak niepowtarzalna jednostka. Szkolenie umożliwi też poznanie różnic między motywacją finansową i pozafinansową, jak również ukaże znaczenie planowania własnej kariery i jego faz.

#Zarządzanie zasobami ludzkimi

Planowanie kampanii reklamowej i tworzenie wizerunku produktu

Osoby prowadzące własna firmę nie zawsze dysponują odpowiednią wiedzą teoretyczną, niezbędną do odniesienia sukcesu gospodarczego. Umiejętności praktyczne i posiadane doświadczenie są równie ważnym elementem zarządzania. Jednak bez wiedzy teoretycznej o tym jak powinna wyglądać profesjonalnie zaplanowana kampania reklamowa i jak kreować właściwy wizerunek własnej marki trudno jest walczyć z dużymi firmami zatrudniającymi specjalistów z tych dziedzin.

#Marketing i sprzedaż

Psychologia zarządzania i kierowania ludźmi

Umiejętność zarządzania i kierowania ludźmi jest podstawowym elementem kompetencji każdego szefa /menedżera/. Decyduje w przeważającej mierze o tym, w jaki sposób menedżer i pracownicy układają wzajemne relacje oraz relacje z innymi ludźmi w pracy (np. z klientami). Jest instrumentem, który służy do stworzenia wiarygodnego obrazu własnej osoby; wpływa na efektywne zachowania innych i w końcu jest instrumentem do rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w pracy.

#Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psychologiczne instrumenty zarządzania

Umiejętność zarządzania i kierowania ludźmi jest podstawowym elementem kompetencji każdego szefa /menedżera/. Decyduje w przeważającej mierze o tym, w jaki sposób menedżer i pracownicy układają wzajemne relacje oraz relacje z innymi ludźmi w pracy. Psychologiczne instrumenty zarządzania służą do skutecznego wykorzystania potencjału pracownika, wpływają na jego efektywne zachowanie i są instrumentem do rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

#Zarządzanie zasobami ludzkimi

Trening umiejętności kierowniczych

Uczestnicy pogłębią wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania zespołem.

#Zarządzanie
  • Share :
  • Podziel się: