Do kogo kierowany jest kurs:
Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, pragnący doskonalić umiejętności zarządzania i kierowania podległymi pracownikami.

Jak będą prowadzone zajęcia:
Wykłady, mini-wykłady, praca grupowa, indywidualne rozwiązywanie problemów i testów, elementy gier kierowniczych, możliwa praca z kamerą.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Umiejętność zarządzania i kierowania ludźmi jest podstawowym elementem kompetencji każdego szefa /menedżera/. Decyduje w przeważającej mierze o tym, w jaki sposób menedżer i pracownicy układają wzajemne relacje oraz relacje z innymi ludźmi w pracy (np. z klientami). Jest instrumentem, który służy do stworzenia wiarygodnego obrazu własnej osoby; wpływa na efektywne zachowania innych i w końcu jest instrumentem do rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w pracy.

Jakie umiejętności zdobędziesz:
* Zwiększenie zdolności wpływania na zachowania innych.
* Wzrost zaufania do samego siebie.
* Uczenie się pewności siebie w czasie wystąpień publicznych i na forum grupy.
* Poznanie różnych rodzajów konfliktów.
* Nauczenie się efektywnego zarządzania sytuacjami trudnymi i konfliktami w pracy.
* Poznanie różnych rodzajów osobowości a ich wpływu na preferowany sposób wykonywania pracy.

Program szkolenia:
1. Kontakt psychologiczny w zarządzaniu.
2. Osobowość a sposób wykonywania pracy.
3. Podstawy komunikacji interpersonalnej.
4. Indywidualny styl zarządzania.
5. Odniesienie stylu zarządzania do poziomu rozwoju pracownika.
6. Modele dyskusji przy rozwiązywaniu problemów.

Czas trwania: 2 dni.

  • Share :
  • Podziel się: