Centrum Edukacyjne Weles od 1990 roku rozwijając swój autorski program szkoleń, obserwuje rozwój działalności rynkowej w kraju i za granicą.
Każdą instytucję tworzą ludzie. To oni decydują o jej kształcie, dynamice i kierunkach rozwoju oraz efektach działania. To od nich wszystko zależy, są bowiem najmocniejszym i najsłabszym jednocześnie ogniwem łańcucha. Dlatego nasze Centrum od chwili założenia, zajmuje się przede wszystkim ludźmi.

Oferujemy szeroką gamę treningów mających na celu poprawę efektywności działania tak zespołów, jak osób indywidualnych. Naszą mocną stroną jest niewątpliwa umiejętność łączenia praktyki z teorią – firmę tworzy zespół złożony z osób prowadzących w swoich specjalnościach zajęcia dydaktyczne na rozmaitych uczelniach, a jednocześnie posiadających szerokie kompetencje praktyczne nabyte w trakcie wieloletniej działalności zawodowej na kierowniczych stanowiskach w instytucjach państwowych i prywatnych. Możemy zatem obok działalności consultingowej i doradczej, polecać nasze szkolenia, gwarantując ich skuteczność i wysoki standard.

Drugim atutem jest umiarkowana cena szkoleń, możliwość znacznych upustów uzależnionych od długotrwałości współpracy itp.

Nasi trenerzy specjalizując się w Neurolingwistycznym Programowaniu, od kilku lat są obecni na szkoleniach, obejmujących tematem: nowoczesne zarządzanie we współczesnej firmie, techniki sprzedaży, psychologię procesu sprzedaży, psychologię zarządzania i kierowania ludźmi, zarządzanie w warunkach kryzysowych, przywództwo w praktyce, psychologiczne instrumenty zarządzania, trening umiejętności kierowniczych, planowanie i zarządzanie czasem, komunikację interpersonalną i zarządzanie konfliktem, sposoby motywowania innych i automotywację, sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem, przebieg kariery i ocenę pracowników, skuteczne negocjacje, efektywne zarządzanie ludźmi, psychologię osiągnięć, rekrutację i selekcję personelu, autoprezentację i wystąpienia publiczne, profesjonalny warsztat handlowca, zarządzanie sprzedażą, marketingiem i promocją, tworzenie wizerunku produktu.

Szkolenia te koncentrują się na wdrożeniu technik skutecznej komunikacji: umiejętności słuchania, rozpoznawania języka ciała (body language), komunikowania z uwzględnieniem preferencji odbiorcy, formułowania osobistych celów, autoprezentacji oraz strategii myślenia i działania poprzez: autopoznanie, rozwijanie cech przywódczych, skuteczną perswazję, dopasowanie zadań do indywidualnych preferencji i stanowią standardowy pakiet szkoleń menedżerskich.

Nasi klienci
Z naszych usług szkoleniowych skorzystali pracownicy następujących firm:

* Browary Okocim S.A.
* Carrefour
* Claritas Polska
* Coca-Cola
* Commercial Union
* Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
* Fortis Bank
* Hill International
* ING Bank Śląski
* Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A.
* Kombinat Lotniczy Hydral Wrocław
* Kraft Jascobs Suchard Polska
* Nationale Nederlanden
* Nowy Styl
* Phillip Morris
* PKO S.A.
* Polkomtel Plus GSM
* Polska Izba Motoryzacji
* Polska Telefonia Cyfrowa Era GSM
* Polskie Sieci Elektroenergetyczne
* Polsnack
* PZU Życie S.A.
* Stowarzyszenie Kuratorów Polskich
* Śląska Izba Pielęgniarska
* Telekomunikacja Polska S.A.
* Warexpo
* Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
* Xerox

Nasi partnerzy
Współpracujemy z uznanymi firmami szkoleniowymi w Polsce :

* Akademia Nauki
* Greń Communication
* Imago Publlic Relations
* RAG Building Intertraining
* Spintegra

  • Share :
  • Podziel się: