Języki obce

SUPERLEARNING – to jedna z najnowocześniejszych metod nauczania języków obcych, opracowana przez psychiatrę bułgarskiego Georgija Łzanowa. Jej istotą jest wykorzystanie specyficznego stanu naszego umysłu – stanu czujnej relaksacji (inaczej relaksu skoncentrowanego). Uzyskanie takiego stanu ułatwia urządzenie Relax Master firmy SITA (jednostka sterująca, stereofoniczne słuchawki, nieprzezroczysta maska z diodami luminescencyjnymi i czujnik oddechu). Użytkownik systemu łatwo osiąga stan „gotowości w stanie odprężenia” – stan głębokiego, wewnętrznego spokoju, w którym wzrastają możliwości twórcze oraz percepcyjne.


Zintegrowane techniki pracy umysłowej i czytania „fotograficznego”

W wyniku tego treningu każdy może odblokować własne zdolności uczenia się, opanować metodę sprawnego i twórczego notowania, dokonać poprawy własnej pamięci i szybkości czytania (OD CO NAJMNIEJ DWÓCH DO PIĘCIU RAZY).
Już w czasie kursu, dzięki nowym technikom, przeczytasz 200 stronicową książkę w ciągu 2 godzin, zapamiętasz i zrozumiesz treść oraz zrobisz kompletne notatki na 1 kartce formatu A-4, zapoznasz się z podstawami czytania fotograficznego i bez trudu rozwiniesz swą pamięć.
Jednym z prowadzących jest Ryszard Gąsierkiewicz, prekursor i popularyzator stosowania nowoczesnych technik pracy umysłowej. Trener NLP, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia NLP, Sędzia Główny Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu i Zapamiętywaniu.


  • Share :
  • Podziel się: