Motywacja, przebieg kariery, ocena pracownika

Udział w szkoleniu stwarza możliwość poznania tajników ludzkiej motywacji, gdyż każdy pragnie uznania i pragnie być traktowany jak niepowtarzalna jednostka. Szkolenie umożliwi też poznanie różnic między motywacją finansową i pozafinansową, jak również ukaże znaczenie planowania własnej kariery i jego faz.

#Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psychologiczne instrumenty zarządzania

Umiejętność zarządzania i kierowania ludźmi jest podstawowym elementem kompetencji każdego szefa /menedżera/. Decyduje w przeważającej mierze o tym, w jaki sposób menedżer i pracownicy układają wzajemne relacje oraz relacje z innymi ludźmi w pracy. Psychologiczne instrumenty zarządzania służą do skutecznego wykorzystania potencjału pracownika, wpływają na jego efektywne zachowanie i są instrumentem do rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

#Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psychologia zarządzania i kierowania ludźmi

Umiejętność zarządzania i kierowania ludźmi jest podstawowym elementem kompetencji każdego szefa /menedżera/. Decyduje w przeważającej mierze o tym, w jaki sposób menedżer i pracownicy układają wzajemne relacje oraz relacje z innymi ludźmi w pracy (np. z klientami). Jest instrumentem, który służy do stworzenia wiarygodnego obrazu własnej osoby; wpływa na efektywne zachowania innych i w końcu jest instrumentem do rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w pracy.

#Zarządzanie zasobami ludzkimi

Komunikacja interpersonalna i zarządzanie konfliktem

Umiejętność komunikowania, która jest elementem kompetencji interpersonalnych człowieka, decyduje w dużej mierze o tym, w jaki sposób kierownik i pracownicy układają wzajemne relacje oraz relacje z innymi ludźmi w pracy (np. z klientami). Sukces zawodowy zależy od tego, czy potrafimy wzbudzić zaufanie partnera w interesach, stworzymy wiarygodny obraz własnej osoby, czy będziemy umieli efektywnie wpływać na zachowanie innych i w końcu, czy potrafimy rozwiązywać sytuacje trudne i konfliktowe, występujące w kontaktach międzyludzkich w pracy.

#Zarządzanie zasobami ludzkimi