• Metoda Superlearning’u (języki: angielski, niemiecki)
• Metoda Callana (język angielski)
• Metoda Bezpośrednia (język angielski, niemiecki)
Przygotowywujemy do egzaminów FCE i Zertyfikat Deutsch.

SUPERLEARNING – to jedna z najnowocześniejszych metod nauczania języków obcych, opracowana przez psychiatrę bułgarskiego Georgija Łzanowa. Jej istotą jest wykorzystanie specyficznego stanu naszego umysłu – stanu czujnej relaksacji (inaczej relaksu skoncentrowanego). Uzyskanie takiego stanu ułatwia urządzenie Relax Master firmy SITA (jednostka sterująca, stereofoniczne słuchawki, nieprzezroczysta maska z diodami luminescencyjnymi i czujnik oddechu). Użytkownik systemu łatwo osiąga stan „gotowości w stanie odprężenia” – stan głębokiego, wewnętrznego spokoju, w którym wzrastają możliwości twórcze oraz percepcyjne.
Metodyka kursów językowych polega na intensywnym przyswajaniu wiedzy w stanie relaksu i gwarantuje co najmniej dwukrotne zwiększenie efektywności nauczania w stosunku do indywidualnego tempa uczącego się. Poznane słowa, związki wyrazowe, struktury oraz schematy językowe (gramatyka) przechowywane są w tzw. „długotrwałej pamięci” – można je odświeżyć nawet po upływie długiego czasu.
Lekcje są oparte na autentycznych dialogach, a zastosowane w nich słownictwo gwarantuje możliwość porozumiewania się na wskazanym poziomie. Struktura kursów nie kładzie nacisku na formalne aspekty nowego języka, lecz na czynne przyswojenie przewidzianych programem słów i zwrotów, tak by móc ich używać skutecznie w rozmaitych sytuacjach (np. w czasie zakupów, w podróży, u lekarza, w biurze turystycznym, na dworcu itp.) Oprócz nauki języka prowadzone zajęcia posiadają także dodatkowy walor – naukę i utrwalenie technik relaksacyjnych, przydatnych w wielu życiowych sytuacjach. Zajęcia uatrakcyjnia i poprawia kondycję ogólną nauka żonglowania oraz różne formy ćwiczeń ze skakanką.
Podczas zajęć wykorzystywana jest klasyczna metoda Łzanowa, elementy dramy, NLP, proste techniki oddziaływania psychologicznego takie jak relaksacja i wizualizacja oraz odpowiednia muzyka. Naukę wspomaga zastosowanie urządzeń najnowszej generacji – Relaks Master, firmy SITA . Ale uwaga: Skuteczność strategii szybkiej i intensywnej nauki zawsze zależy od stopnia wewnętrznej motywacji, otwartości i kreatywności uczącego się. To doskonała metoda „budzenia w sobie olbrzyma”, nie zaś biernego czekania na cud.

METODA CALLANA – umożliwia studentowi opanować język angielski cztery razy szybciej niż tradycyjne metody nauczania. Według szacunków metodyków, przeciętnie student potrzebuje około 700/800 godzin, w celu opanowania poziomu First Certificate. Tymczasem studenci uczący się Metoda Callana, osiągają takie same rezultaty już po około 200 godzinach. Blisko 95% studentów uczących się Metodą Callana, zdaje egzamin First Certificate. Dla porównania – międzynarodowa średnia wynosi 70%. Metoda Callana jest odpowiednia dla każdego i w każdym wieku. Metoda gwarantuje doskonale rezultaty przy minimalnym wkładzie w prace domowe. Możliwe jest to dzięki maksymalnemu wykorzystaniu lekcji! Metoda Callana jest łatwa, interesująca i przyjemna, a także znacznie tańsza od tradycyjnych metod nauczania. Po pierwsze, nie wymaga specjalnego wyposażenia czy dodatkowych materiałów dydaktycznych: zeszytów ćwiczeń, kaset audio i video. Po drugie, ucząc się szybciej student w efekcie płaci mniej.

Jak działa metoda Callana:
Podstawą nauki Metodą Callana, jest to, że student mówi i słucha czterokrotnie więcej w czasie lekcji, niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka. W związku z tym uczy się on w czterokrotnie krótszym czasie. W Metodzie Callana studenci odzywają się przez całą lekcję – są zmuszani do odpowiadania na pytania przez cały czas. Tak duże tempo w mówieniu i rozumieniu jest możliwe dzięki regularnemu zadawaniu tych samych pytań każdego dnia, aż do momentu, kiedy każdy student będzie rozumiał i odpowiadał na zadane mu pytanie. Nauczyciel już od pierwszej lekcji mówi do studentów z prędkością od około 200 do 240 słów na minutę, podczas gdy zwykła rozmowa to ok. 150-180 na minutę. Tak szybkie tempo nauczycieli Callana skutecznie zapobiega znużeniu, zmusza do skupienia się, ogranicza możliwość tłumaczenia wszystkiego na język ojczysty oraz uczy myślenia w języku angielskim.
Kurs składa się z 11 etapów. Studenci przydzielani są do grup na podstawie testu wstępnego.

METODA BEZPOŚREDNIA – jest to szybka nauka mówienia w języku angielskim oraz niemieckim. Zajęcia prowadzone są w formie pytań i odpowiedzi. Specjalnie opracowany system powtórek sprawia, że nawet najmniej zdolni uczniowie zapamiętają materiał i są w stanie odpowiedzieć na zadawane pytania. Wysoka intensywność zajęć nie sprawia kłopotu i eliminuje najczęściej popełniane błędy na drodze nabywania poprawnych nawyków. Zmiany lektorów uczą rozumienie różnych akcentów i i ntonacji. Lektorzy używają gęstów, mimiki, ciągle są w ruchu. Wszystko po to, aby ułatwić naukę, utrzymać koncentrację, zainteresowć, a czasem rozśmieszyć. Nauczanie tą metodą przygotowywuje do językowych egzaminów państwowych.