Do kogo kierowany jest kurs:
Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw wszystkich szczebli.

Jak będą prowadzone zajęcia:
Wykład wprowadzający, prezentacje, ćwiczenia praktyczne.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Szkolenie jest okazją do poznania sprawdzonych i skutecznych metod poprawiania pojemności i operatywności pamięci, poprzez wykorzystanie wyobrażeń i skojarzeń. Uczestnicy nauczą się stosować skuteczne metody pozwalające na podwyższanie efektywności własnej pracy. Po szkoleniu uczestnicy odczują wzrost poczucia własnej wartości i zadowolenie z dobrze wykonywanej pracy – w konsekwencji korzyści odniesie firma, zatrudniając pracowników kreatywnych, dobrze wykonujących swoje obowiązki.

Jakie umiejętności zdobędziesz:
* Przyswojenie metod szybkiego zapamiętywania wszelkiego rodzaju informacji, gromadzenia informacji w banku pamięci i korzystania z nich, kiedy są potrzebne.
* Nabycie umiejętności zastosowania tych metod przy prowadzeniu negocjacji, wystąpień, wykładów, prowadzeniu zebrań i szkoleń, uczeniu się.
* Podniesienie szybkości myślenia, kreatywności.
* Nauczenie się łatwego wykorzystywania potencjału własnego mózgu w celu podniesienia efektywności pracy.
* Poznanie sposobów na wprowadzanie informacji z pamięci krótko- do długoterminowej.
* Poznanie metod Map Myśli jako nowego wymiaru sporządzania notatek.

Program szkolenia:
1. Mózg człowieka, lateralny profil organizacyjny mózgu, jak funkcjonują: pamięć, inteligencja intelektualna i emocjonalna.
2. Określenie stylu uczenia się.
3. Określenie stylu myślenia.
4. Nabywanie umiejętności koncentrowania się na wykonywanej pracy.
5. Zapoznanie kursantów z metodami mnemotechniki i ich zastosowaniem w pracy i w nauce.
6. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania: 3 dni.

  • Share :
  • Podziel się: