Samodzielne poddanie się „próbie żaru” przez uczestników imprezy, wymaga spełnienia licznych warunków, ale przy ich przestrzeganiu jest całkowicie bezpieczne. Chodzenie boso po rozżarzonych węglach jest znakomitym treningiem motywacyjnym i integrującym, szczególnie pomocnym w wyrabianiu kompetencji przydatnych w zarządzaniu kryzysowym.Kompetencje te to umiejętność pokonywania stresu i pokonywania barier lękowych w ekstremalnych warunkach psychicznych. Niesamowita i groźna na pozór sceneria doświadczenia sprawia, że staje się ono niezapomnianym przeżyciem, mającym duże znaczenie w procesie nabywania umiejętności korzystania z posiadanego, a nie zawsze świadamianego potencjału psychicznego. W wyniku przejścia po żarze następuje z reguły refleksja – „skoro zrobiłem rzecz, która wydawała się niemożliwa do spełnienia temperatura żaru ma około 800 na początku do 400 pod koniec stopni Celsjusza), to i inne działania, budzące dotychczas mój lęk lub niewiarę w możliwość osiągnięcia także mogą być możliwe”, co zdecydowanie poprawia skuteczność zawodową.

Chodzenie boso po rozżarzonych węglach ma bardzo długą historię. Już Rzymianie je kultywowali, zwalniając obdarzonych takimi umiejętnościami i potrafiących je zademonstrować z okazji święta Apollina od obowiązkowej służby wojskowej. Impreza taka często w ostatnich latach organizowana jest także przez znanych trenerów motywacyjnych na Zachodzie (np. Anthony Robbinsa).
Jest unikalna, a zarazem bezpieczniejsza i zdecydowanie bardziej psychicznie korzystniejsza niż na przykład skok na linie – przez cały bowiem czas uczestnik posiada pełną kontrolę nad swoim działaniem i wszystko zawdzięcza sobie – nie sile przyciągania i przymusowi swobodnego spadania. Wyjaśnienie zjawiska nie jest znane mimo trwających od co najmniej 40 lat badań (w Polsce usiłował bez powodzenia wyjaśnić zjawisko rektor Szkoły Morskiej w Szczecinie, profesor Sławomir Hulanicki, wysuwając hipotezę nieznanego pola sił grawitacyjnych, działających w jego trakcie). Przejście wpisane jako rekordowe do księgi Guinessa wynosi około 240 metrów. Chodzenie boso po rozżarzonych węglach to dodatkowa atrakcja każdego szkolenia. Jest znakomitym doświadczeniem, szczególnie pomocnym w procesie integracji grupy, podnoszeniu poziomu opanowania lęku i automotywacji.

Warunki i koszt przeprowadzenia szkolenia do uzgodnienia z Państwa firmą.

  • Share :
  • Podziel się: